Нашите алати се употребуваат врз чисто дрво, дрвно-базирани панели или врз композитни материјали. За секој материјал LEUCO нуди алат по мерка. Без разлика дали станува збор за карбонатни, дијамантски или други материјали за сеча - Ве советуваме да се консултирате со нас. Заедно со Вас ќе изнајдеме оптимално-ориентирано и економично решение. Кога и каде ќе посакате.

Изданието "GP 03" од каталозите на LEUCO важи за ревидирана, иновативна програма за алатки и ги исполнува сите Ваши очекувања.

Иновативноста, трендот и доверливоста се наши основни принципи:

во поглед на нашите алати, во поглед на услугите, како и во поглед на комуникацијата со Вас.